Publicitate

Anunt public

Titularul, GOMOLEA OVIDIU-MARIAN ȘI GOMOLEA ALEXANDRA-STEFANIA, cu domiciliul/sediu în Jud. Brăila, Com. Cazasu, Str. Dăliilor, Nr. 11, titular al Planului Urbanistic Zonal – „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE-PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, la adresa: Jud. Brăila, Com. Traian, Str. NR. CAD 74515, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul mai sus menționat.

Publicul interesat poate consulta propunerea Planului Urbanistic Zonal la sediul titularului si la sediul APM Brăila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, intre orele 9.00-16.00.

Observații comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, in termen de:18 zile calendaristice de la data publicarii primului anunt.